.

20 LAT FIRMY, NAJWIĘKSZA OFERTA KALENDARZY

Warunki współpracy

REGULAMIN
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez firmę magiapoligrafii.pl, zwaną dalej Drukarnią, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Zamówienia i reklamacje mogą być składane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5. Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Drukarni.

ZAMÓWIENIE
6. Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania potwierdzenia przez zamawiającego przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.
7. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wymaganych dokumentów oraz podania wszelkich danych wymaganych do zamówienia. Jest to warunek realizacji zamówienia. Przez wymagane dokumenty rozumie się kserokopie następujących dokumentów: regon, nip, krs, wpis do ewidencji. Dotyczy to jedynie pierwszego zamówienia składanego przez Zamawiającego.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji projektu lub wydruków próbnych (e-mail) przez Zamawiającego .
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów oraz podanie danych wymienionych w punkcie 7.
10. Realizacja zamówienia zostanie dokonana w ustalonym terminie po akceptacji projektów lub wydruków próbnych.
11. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów)
12. W przypadku zamówienia na druk offsetowy zamawiana i fakturowana ilość może się różnić +/- 10%. Jeśli nadwyżka wynosi ponad 10% istnieje możliwość jej zakupu z rabatem 50%.

PŁATNOŚCI
13. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

  • przy pierwszym zamówieniu zaliczka 40 % wartości zamówienia plus gotówka przy odbiorze lub przelew przed odbiorem
  • gotówką przy odbiorze
  • przelewem na konto

14. W razie niedotrzymania terminu płatności zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

DOSTAWA
15. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

  • transportem własnym Drukarnii na terenie Warszawy i okolic
  • firmą kurierską
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • samodzielny odbiór przez Zamawiającego.
16. W przypadku dowozu do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską koszt dowozu jest doliczany do zamówienia.
Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5000,00 netto wówczas koszt transportu ponosi drukarnia.
17. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki oraz pod kątem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie jej stwierdzenia natychmiast zawiadomić Drukarnię a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego z udziałem przedstawiciela Drukarni lub firmy spedycyjnej w momencie odbioru towarów pod rygorem nieważności reklamacji.
18. W przypadku uszkodzenia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska, Poczta Polska) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna.

REKLAMACJE
19. Reklamacje są przyjmowane w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru przez zamawiającego. Termin ten nie dotyczy reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru podczas transportu.
20. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
21. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
22. W przypadku błędu z winy Drukarni zobowiązuje się ona wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
23. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.

Dołącz do listy mailingowej

Kontakt

magiapoligrafii.pl
ul. Kopijników 67b
03-274 Warszawa

tel. kom. 603 590 599
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Scroll to Top